Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 
Via het beginscherm kan er voor verschillende opties worden gekozen:

Terug naar boven

Historische data

De tool wordt geopend op het eerste tabblad 'Hist. data verwijderen'

...

De taak en wanneer deze is gepland is terug te vinden op het tabblad 'Planning'

...

Terug naar boven

Artikelen en bestellingen

...

  • Klik op <Wissen> om de artikelen definitief te verwijderen

Terug naar boven

Uitgevers

Op dit tabblad is het mogelijk om de namen van de uitgevers in de database op te schonen.
Zo kan bv Uitgeverij De Bezige Bij op verschillende manieren zijn ingevoerd en is de wens om alle artikelen in één keer onder de juiste benaming van de uitgever te plaatsen

...

  • Kies vervolgens de gewenste datum en klik op <Toevoegen aan de planning>

...

Terug naar boven

Leveranciers

...

Op dit tabblad is het mogelijk om de namen van de leveranciers in de database op te schonen.
De werkwijze is identiek aan die van de uitgevers

Terug naar boven

Planning

Op dit tabblad zijn alle geplande en uitgevoerde taken terug te vinden. (zowel de door de klant zelf, als de automatisch aangemaakte taken)

...

Ter informatie:
Er is voor een planningstool gekozen, omdat deze werkwijze (na openingstijd van de winkels) voorkomt dat er tijdens de uitvoering(en) van de taken mogelijke vertragingen in MediaLog op zouden treden.

Terug naar boven