Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In het detailscherm zijn de verschillende filialen, besteldatum en aantal besteld terug te vinden

...

Terug naar boven

Bestellingen verwijderen 

...

Er verschijnt een pop-up om de actie definitief te bevestigen bevestigen.

Terug naar boven