Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indien bekend is dat een uitgever of leverancier met verschillende schrijfwijzen is ingevoerd, kunnen deze worden overgezet naar de enige juiste/gewenste schrijfwijze.
Een controle kan worden gedaan via de NAW verkenner. Het is helaas nog niet mogelijk om de lijsten te exporteren.

De tool is via het menu van MediaLog/Extra/Cleaning te benaderen Image Removed 
Via is terug te vinden via het menu ‘Extra’ > ‘Externe programma’s' of via de zijbalk onder ‘Mijn taken’.

...

 Via het beginscherm kan er voor verschillende opties worden gekozen:

...