Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korting via: keuzeveld om voor een bepaalde productgroep of rubriek te kiezen. Let op: Is dit veld leeg, dan zal de korting op alle artikelen worden toegepast

Terug naar boven

Het tabblad 'Kortingen'

...

Basis: korting die toegepast moet worden

...

  • Hier kan worden gekozen voor 'Geen enkele', 'Uitgesteld' of 'Onmiddellijk'
    Kies voor de optie 'Uitgestelde korting' wanneer er pas na verkoop van een x aantal artikelen of x aantal winkelbezoeken (kassabonnen) korting mag worden gegeven

Image Modified

Het tabblad 'Per rubriek'

...

  • Bevestig middels de button <Ok>

Terug naar boven

Wijzigen van een Prijsdomein

Het aangemaakte prijsdomein kan altijd gewijzigd worden via de NAW verkenner

Terug naar boven