Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

.
Table of Contents
maxLevel5

Met behulp van het gebruik van prijsdomeinen is het mogelijk om met vooraf vastgestelde kortingen te werken voor:

 1. Bepaalde artikelen, zoals studieboeken, kantoorartikelen e.d

 2. Bepaalde personen in combinatie met alle artikelen, een bepaalde rubriek of een productgroep
  Zo kan er voor een bepaalde groep klanten een kortingskaart worden uitgegeven, bijvoorbeeld voor leraren/studenten die korting krijgen op bepaalde boeken. 

...

Aanmaken van een Prijsdomein

...

Aanmaken van een Prijsdomein

 • Ga via de desktopbalk of het menu naar 'Artikel' en vervolgens 'NAW verkenner'

...

 • Klik in het linker veld op het plusteken voor 'Klanten'. Daarna op het plusteken voor 'Prijsbeheer' en selecteer 'Algemeen'.

...

 • Klik rechtsonder op de knop <Toevoegen>

...

Het volgende scherm verschijnt

...

Naam: naam/omschrijving van de Klantvoorwaarden

Prijsdomein: naam/omschrijving van het Prijsdomein

Korting via: keuzeveld om voor een bepaalde productgroep of rubriek te kiezen. Let op: Is dit veld leeg, dan zal de korting op alle artikelen worden toegepast

Het tabblad 'Kortingen'

...

Basis: korting die toegepast moet worden

Extra kortingen: eventuele extra korting

R.F.A.: niet van toepassing

Het tabblad 'Klant'

...

 • Hier kan worden gekozen voor 'Geen enkele', 'Uitgesteld' of 'Onmiddellijk'
  Kies voor de optie 'Uitgestelde korting' wanneer er pas na verkoop van een x aantal artikelen of x aantal winkelbezoeken (kassabonnen) korting mag worden gegeven

Image Modified

...

Het tabblad 'Per rubriek'

Image Modified 

 • Via de button <Rubrieken> kunnen er diverse rubrieken worden geselecteerd

...

 • Het is hier mogelijk om voor een bepaalde rubriek nog een extra korting mee te geven

...

 • Bevestig middels de button <Ok>

...

Wijzigen van een Prijsdomein

Het aangemaakte prijsdomein kan altijd gewijzigd worden via de NAW verkenner