Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Version published after converting to the new editor

_1054605317
_1054605317


Met behulp van het gebruik van prijsdomeinen is het mogelijk om met vooraf vastgestelde kortingen te werken voor:

 1. Bepaalde artikelen, zoals studieboeken, kantoorartikelen e.d
 2. Bepaalde personen in combinatie met alle artikelen, een bepaalde rubriek of een productgroep
  Zo kan er voor een bepaalde groep klanten een kortingskaart worden uitgegeven, bijvoorbeeld voor leraren/studenten die korting krijgen op bepaalde boeken. 

Anchor
Aanmaken van een Prijsdomein
Aanmaken van een Prijsdomein


Aanmaken van een Prijsdomein

 • Ga via de desktopbalk of het menu naar 'Artikel' en vervolgens 'NAW verkenner'

Image Modified

 • Klik in het linker veld op het plusteken voor 'Klanten'. Daarna op het plusteken voor 'Prijsbeheer' en selecteer 'Algemeen'.

Image Modified

 • Klik rechtsonder op de knop <Toevoegen>

Image Modified

Het volgende scherm verschijnt

Image Modified

Naam: naam/omschrijving van de Klantvoorwaarden

Prijsdomein: naam/omschrijving van het Prijsdomein

Korting via: keuzeveld om voor een bepaalde productgroep of rubriek te kiezen. Let op: Is dit veld leeg, dan zal de korting op alle artikelen worden toegepast

Het tabblad 'Kortingen'

Image Modified

Basis: korting die toegepast moet worden

Extra kortingen: eventuele extra korting

R.F.A.: niet van toepassing

Het tabblad 'Klant'

Image Modified

 • Hier kan worden gekozen voor 'Geen enkele', 'Uitgesteld' of 'Onmiddellijk'
  Kies voor de optie 'Uitgestelde korting' wanneer er pas na verkoop van een x aantal artikelen of x aantal winkelbezoeken (kassabonnen) korting mag worden gegeven

Image Modified 

Het tabblad 'Per rubriek'

Image Modified 

 • Via de button <Rubrieken> kunnen er diverse rubrieken worden geselecteerd

Image Modified

 • Het is hier mogelijk om voor een bepaalde rubriek nog een extra korting mee te geven

Image Modified

Image Modified

 • Bevestig middels de button <Ok>

Anchor
Wijzigen van een Prijsdomein
Wijzigen van een PrijsdomeinWijzigen van een Prijsdomein

Het aangemaakte prijsdomein kan altijd gewijzigd worden via de NAW verkenner