Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
.
Table of Contents
maxLevel5

...

  • Klik op het dropdown menu en maak selecteer het type

...

Terug naar boven

Overzicht coderingen

...

  • Door op <Open> te klikken worden de onderliggende codes weergegeven

...

  • Vink de opties 'Reeds gebruikt' of 'Niet gebruikt' aan om te zien of een codering al is gebruikt binnen de aangemaakte genres

...

Terug naar boven

Classificaties aanmaken

  • Klik op <+> om een genre aan te maken

...

  • Klik op <Clear Cache> om de wijzigingen door te zetten.

...

Anchor
Wijzigen
Wijzigen

Terug naar boven

Wijzigen

De benaming, subcategorien kunnen gewijzigd aangevuld en verwijderd worden. Klik op <Opslaan> en <Clear Cache> om de wijzigingen door te voeren.
Door op <Alles uitvouwen> of <Alles inklappen> kan het overzicht aangepast worden.

...

Anchor
Fictieve NUR codes
Fictieve NUR codes
Terug naar boven

Fictieve NUR codes

Info

Let op: Deze functie is alleen mogelijk in combinatie met een privé catalogus/toegang tot de Onix Editor

...

Na enige minuten heeft de update plaatsgevonden in de Webshop


Terug naar boven