Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
.
Table of Contents
maxLevel4

Deze module wordt gebruikt om de beeldbibliotheek te beheren. U kan afbeeldingen importeren en mappen/categorieën aan maken.
Via deze interface worden de afbeeldingen toegevoegd aan de backoffice, zodat ze gebruikt kunnen worden voor banners, nieuws, evenementen ... 
De afbeeldingen kunnen ook direct bij het aanmaken van een banner, nieuwsbericht geïmporteerd worden. Zie de desbetreffende handleidingen.

...

  • Selecteer de gewenste afbeelding door op het veld te klikken of een afbeelding direct vanuit de verkenner in het veld te slepen.

Image RemovedImage Added

De afbeelding wordt direct toegevoegd.

...


Terug naar boven

Beheer van Categorieën

  • Klik op de button <Categorieën+>.

...

  • Selecteer via het drop down menu de categorie die verwijderd moet worden en klik op <Verwijderen>.

...

Terug naar boven