Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents
maxLevel4

Via deze pagina kunnen de gegevens in de footer van de Web shop worden aangepast.

Op de Front End bestaat de footer uit 4 kolommen

...

  1. Boekhandelsnaam en contactgegevens

...

2. Openingstijden en Social Media buttons.

...

3. Vrij in te vullen kolom, bijvoorbeeld 'Onze Services'

...

4. Buttons naar pagina's 'Algemene voorwaarden' en 'Privacybeleid' en de betaalwijze staan automatisch in de footer. Via de pagina Settings > Sites kan je de button voor Vaak gestelde vragen aan of uitzetten. 

Terug naar boven

  • Ga naar module en kies voor 'Footer' en wijzig/voer de tekst in

  • Klik op <Save> en <Clear Cache>

...

Anchor
Toevoegen van links naar andere pagina's
Toevoegen van links naar andere pagina's

Terug naar boven

Het is mogelijk om onderaan de footer links naar andere pagina's op de Webshop toe te voegen.
Deze zijn verdeeld in 3 kolommen en er kunnen zoveel links als gewenst worden toegevoegd.

  • Selecteer de pagina waar naar gelinkt moet worden

  • Klik op <Add page> en <Save>

...

  • Klik op <Clear cache> en de pagina is direct aangepast

De volgorde kan middels slepen worden aangepast

...


Terug naar boven