Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ontvangstbevestiging van CB

Als er een fout is in de .ontbev ontvangstbevestiging (bijvoorbeeld de bestelling wordt geweigerd) dan gaat veranderd de status van de bestelling in de Backoffice ook op fout staannaar ‘Fout’ en krijg je een foutmelding.

...

Terug naar boven