Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Er zijn 3 verschillende soorten ontvangst:

Handmatig Handmatig 

De artikelen worden één voor één gescand

Prijsimport

Na het aanmaken van de fiche en keuze van leverancier, wordt een applicatie gestart welke controleert of er van deze leverancier nieuwe bestanden beschikbaar staan op de FTP server.
Het artikel wordt handmatig gescand maar het aantal, de prijs en korting worden automatisch overgenomen van de factuur/pakbon.
Gegevens kunnen nog worden gewijzigd door de gebruiker en onbekende artikelen binnen MediaLog, moeten alsnog handmatig worden ingevoerd.

Automatisch

Na het aanmaken van de fiche en keuze van leverancier, wordt een applicatie gestart welke controleert of er van deze leverancier nieuwe bestanden beschikbaar staan op de FTP server.
De gebruiker kiest een factuur of pakbon en MediaLog zal automatisch de lijnen  ontvangen en invoeren met o.a. aantal, prijs en korting.
Onbekende artikelen binnen MediaLog, moeten alsnog handmatig worden ingevoerd.

Info

Neem contact op met onze HelpDesk

Voordat u gebruik kunt maken van semi of automatische ontvangst moeten er configuraties worden uitgevoerd

Mogelijk voor:
Centraal Boekhuis
Gardners
van Ditmar


Terug naar boven