Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Table of Contents
maxLevel5

Een klantenkaart is gekoppeld aan een prijsdomein. Voordat er een kaart aangemaakt kan worden moet het desbetreffende prijsdomein in MediaLog bekend zijn of aangemaakt worden.
(zie: Prijsdomeinen)

Aanmaken van een klantenkaart

  • Ga via de desktopbalk of het menu naar 'Klant' en vervolgens 'Klantenbeheer'

...

  • Voer de naam van de klant in en druk op <enter>

...

  • Ga vervolgens naar het tabblad 'Klantenkaart' 

  • Klik op <Klantenkaart aanmaken> om een kaartnummer te creëren

...

MediaLog vult onderstaande gegevens automatisch in:

Kaartnummer: Deze wordt op dat moment gecreëerd en is niet te wijzigen

Commerciële voorwaarde: het toegewezen prijsdomein (Deze is te wijzigen door op het pijltje te klikken)

Geldigheidsdatum: Voer hier de gewenste einddatum van geldigheid in

...

  • Klik op <Etiket afdrukken> om de barcode voor de klantenkaart af te drukken

  • Laat het veld bij 'Type kaart' leeg

Warning

Let op:

Deze klant wordt automatisch een rekeningklant.

Info

Neem contact op met onze sales afdeling

Het is ook mogelijk om een 'eigen nummer' aan de klantenkaart te koppelen. Onze sales afdeling kan u aanvullende informatie en prijzen geven


Terug naar boven