Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
.
Table of Contents
maxLevel5

Per 1 januari 2019 is in Medialog de BTW veranderd van 6% naar 9%. De verkoopsprijzen werden NIET automatisch verhoogd. Wenst u de prijzen aan te passen, dan kunt u dit doen met een nieuwe tool welke is geïnstalleerd in Medialog.
De prijscalculator is niet alleen ontwikkeld voor de btw wijziging, maar u kunt deze ook gebruiken om de prijzen van artikelen van een bepaalde rubriek in één keer aan te passen/indexeren. Verder is er de keuze om wel/niet te stickeren en om de verkoopprijzen (incl. btw) af te ronden.

...

  • Klik op de button <Update prijzen> om de verkoopprijs incl btw van de artikelen aan te passen.

Terug naar boven