Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Indien een klant binnen de aangegeven voorwaarden een boek koopt, ontvangt hij/zij een het geschenk automatisch in de winkelwagen

...

Note

Opgelet! Indien u gebruik maakt van CB Fulfilment dan mag de actie niet aangemaakt worden in de marketing acties maar moet er een code worden toegevoegd aan de CB FF bestellingen.


Terug naar boven