Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
.
Table of Contents
maxLevel4

...

Bestaande classificatie overnemen

Via de pagina Settings > Clasificaties zie je welke classificaties er al ingesteld en actief zijn. Hoe u classificaties kan aanpassen, leest u op deze wikipagina.

...

  • Scroll naar onder op de modulepagina 'Recensies'.

  • Klik op < Classificaties importeren> om de bestaande structuur te importeren

...

  • Klik op <Opslaan> en <Clear cache>

Subgenres aanmaken

De subgenres zijn niet zichtbaar in de dropdown binnen het hoofdmenu. Wel zijn ze zichtbaar op de landingspagina van het hoofdgenre, waardoor de bezoeker kan filteren.

 

  • Selecteer het hoofdgenre, voer de naam het subgenre in en klik op <Opslaan>

...