Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De selecties moeten eerst worden aangemaakt, voordat zij geëxporteerd kunnen worden.
Klik hieronder voor de handleiding ‘Selecties aanmaken’
WS: Selecties aanmaken

...

Terug naar boven

Een Product Feed export aanmaken

...

  • Selecteer de gewenste selecties

  • Kies bij Export type: Google shop

  • Stel het aantal dagen in

  • Klik op <Opslaan>

...

Terug naar boven

Een Product Feed export wijzigen

...

De gewijzigde export wordt bij de eerst volgende interval doorgevoerd. Indien de wijziging direct doorgevoerd dient te worden, moet er een geheel nieuwe export worden aangemaakt. Omdat er maar 1 Data Feed tegelijk kan lopen, moet in dit geval de oude eerst verwijderd worden.

Terug naar boven