Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Klik op <Ok> om de uitgever aan te maken

Terug naar boven

Een tweede leverancier toevoegen

...

Anchor
Een Uitgever vervangen
Een Uitgever vervangen

Terug naar boven

Een uitgever vervangen

  • Ga naar de NAW verkenner en ga via het menu naar 'Extra' → 'Vervangen' → 'Uitgever'

...

  • Selecteer daarna de 'Nieuwe uitgever' uit de lijst en klik op <Ok>

Terug naar boven

Een uitgever verwijderen 

...

  • Selecteer de uitgever in de lijst en klik op <Wissen> 

...

Terug naar boven