Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
.
Table of Contents
maxLevel5

Deze handleiding beschrijft het verwerken van webbestellingen zonder dat er een automatische koppeling met MediaLog is geconfigureerd.

...

  • Klik op <Klantsticker> om de bestelling later aan de kassa af te rekenenĀ 

Terug naar boven

De bestelling meteen uitleveren

...

Warning

Let op: Om vanuit MediaLog e-mailberichten te kunnen versturen, moet de berichtendienst geactiveerd zijn. Voor de configuratie worden door ons eenmalige kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sales@titelive.be

Terug naar boven