Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Voer de aanspreektitel, NAW en contactgegevens van de klant in

  Postcode: Voer de postcode in en klik op het pijltje om meteen de stad en het land over te nemen  Telefoonnummer: Indien het land is ingevuld, voegt MediaLog na het opslaan automatisch het landnummer toe • Indien de klant berichten en/of facturen per mail wilt ontvangen, vink dan deze optie aan. Let op dat ook het e-mailadres is ingevuld

 • Klik op <Ok> om de klant aan te maken

Terug naar boven

Een klant opzoeken en wijzigen

...

 • De taal van de berichten

 • Wel/geen afhaalbericht en zo ja per e-mail of SMS

 • Wel/geen bericht bij een uitgestelde levering en zo ja per e-mail of SMS

...


Terug naar boven

Een klant verwijderen

Een klant kan niet worden verwijderd als deze artikelen heeft besteld. Wel kan de klant dan op inactief worden gezet.

...

 • Geef de naam van de klant in en druk op <Enter>

 • Klik op <Wissen> en bevestig met <Ja>

...

Terug naar boven