Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hieronder kunt u de presentatie uit MediaLog bekijken.

Wilt u deze printen of bewaren, klik dan op de onderstaande link (.pdf) en kies voor ‘Opslaan als’ of 'Printen'

View file
nameWhat's new ML 3.6.1 NL.pdf

Office Powerpoint
nameWhat's new ML 3.6.1 NL def.pptx