Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Seagull driver website

Sato ct408i / WS408DT driver (sato_2021.1.exe)

View file
nameSATO_2021.1.exe

Sato driver

Sato ct408i / WS408DT driver (sato_2021.3.exe)

View file
nameSATO_2021.3.exe

Aandacht !

Sommige Sato printers blijken plots ‘heel’ traag af te drukken.
Dit zou gebeuren na bepaalde Windowsupdates
Het installeren van een ‘oude’ driver ‘kan’ een oplossing bieden.

View file
nameSATO_7.4.3.exe
View file
namesato_7.3.1.exe

SATO 7.4.3 kan normaal gezien voor zowel de SATO ct408i en ws408dt gebruikt worden.

Eventueel kan de SATO 7.3.1 ook gebruikt worden maar enkel voor de ct408i !!!

Opgepast - de huidige 'recente' driver moet eerst via de Seagull Wizard verwijderd worden zoniet zal Windows de ‘oude driver’ niet installeren !!!

rode lampjes op printer:
Troubleshoot - Online Wiki - Confluence (atlassian.net)

Seagull driver

 

 

Seagull Wizard (cleanup drivers)

View file
nameDriverWizard.exe

 

 

TLsupport

View file
nameTL_SUPPORT.exe

 

IP Scanner

View file
nameAdvanced_IP_Scanner_2.5.3850.exe

...