Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Klik tot slot op <OK> om de bestelling te bevestigen of op <Klantsticker>

<Naar hoofdstukken>

Terug naar boven

De klant aanmaken, raadplegen en wijzigen

...

Artikel in depot zetten

<Naar hoofdstukken>

Terug naar boven