Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem

Info
  • Ik heb een evenement aangemaakt, maar de pagina geeft een foutmelding

  • Ik heb een selectie aangemaakt, maar de nieuwe naam wordt niet overgenomen

Oplossing

Er zijn speciale tekens die een conflict geven. De reden hiervoor is een serverinstelling ten behoeve van de beveiliging van de Webshop. De volgende tekens kunnen niet worden gebruikt: (, ), -, /, &, <>:*%, en ?

...

List by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@2450e8showSpacefalse
sortmodified
typeshowSpacepagefalse
reversetrue
labelstypeorders medialog foutpage
cqllabel in ( "fout" , "medialog" , "orders" ) and type = "page" and space = "MWNL"
labelsorders medialog fout
Page Properties
hiddentrue

Related issues