Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Terug naar boven
Table of Contents
maxLevel5

...

 • Klik op <Verzenden naar Excel>

 • Kies voor 'Lokale pc'

 • Voer de bestandsnaam in en klik op <Ok>

...

 • Klik op <Voorstelling>. kies 'Verkoopprijs'', vink wel/niet inclusief BTW aan en┬áklik op <OK>

...

 • Klik op <Uitvoeren>

 • Klik op <Afdrukken> om te printen

...

 • Klik op <Verzenden naar Excel>

...

 • Kies voor 'Lokale pc'

 • Voer de bestandsnaam in en klik op <Ok>

...