Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Table of Contents
maxLevel4

Links invoegen

Via de module Url's Sociale Media kunnen links naar sociale media worden toegevoegd. 
Voorlopig ondersteunen we volgende sociale media websites:

  • Facebook

  • Twitter

  • Instagram

  • YouTube

...

Kopieer de hyperlink van de gewenste pagina's, voeg die in op cms en klik op <opslaan>.

...

Klik op <clear cache> om de aanpassingen meteen door te voeren.
Zowel in de header als footer van de website zullen de Facebook iconen nu doorverwijzen naar de ingegeven hyperlink. 

 

Image RemovedImage Added

Terug naar boven

Anchor
links activeren
links activeren

Links activeren op website

Om links naar sociale media zichtbaar te maken op de website, hoeven die enkel aan- of uitgevinkt te worden op de desbetreffende header of footer pagina. 
Klik op <clear cache> om de aanpassingen meteen door te voeren.

...