Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

_Nieuwe bestellingen1396965401
_Openstaande bestellingen 
_Foute bestellingen1396965401
_Historiek bestellingen1396965401

Volgens de ingestelde prioriteiten in de Webshop worden orders doorgestuurd naar een leverancier of worden ze via MediaLog verwerkt en besteld.

...