Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indien er niets ingevuld wordt in de tekstvakken, neemt de website de standaard tekst over.

...

Terug naar boven

Status activeren

Voor elke productstatus kan ingesteld worden of de klant de artikelen wel of niet kan bestellen.
Let op: de statussen 20, 21, 22 en 23 moeten altijd op actief staan.

  • Ja → status is beschikbaar om te bestellen/reserveren en kan toegevoegd worden aan verlanglijst

  • Nee → status is niet beschikbaar om te bestellen, maar kan wel toegevoegd worden aan verlanglijst

  • Klik op <opslaan> en <clear cache> om de wijzigingen meteen door te voeren.

...

Terug naar boven

Dubbele melding uitschakelen

...

  • Sla de wijzigingen op en klik op <clear cache> om de aanpassingen meteen door te voeren.

...

Terug naar boven