Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ga in via het menu naar ‘Vertalingen’ en klik op  <Nieuwe vertalingen ophalen>

  • Voer in het zoekveld in: ‘See full selection’ en voer de Nederlandse tekst in.

  • Klik op <Opslaan>

...

Terug naar boven

Zichtbaarheid titels groepselectie

Wilt u de afzonderlijke titels van de selecties niet afficheren in een groepselectie, dan kan u in de instellingen van uw site deze lijn terugvinden onder Configuraties > Algemeen:

...

Vinkt u deze optie niet aan, dan zien groepselecties er zo uit:

...

Indien u deze optie wel aanvinkt, dan worden de titels van selecties wel getoond onder een groepselectie.

...

Terug naar boven