Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Ziet u deze optie niet in uw backoffice, neem dan contact op met onze helpdesk om deze te laten activeren door onze developers.

...

Korting aanmaken

Klik onderaan op de '+' knop om een nieuwe korting toe te voegen. Er verschijnt onderaan de pagina een nieuw kortingsveld:

...

  • Actief: De korting is geldig voor alle talen behalve de geselecteerde talen (in dit voorbeeld dus Frans, Duits, Luxemburgs)

...

Voorbeeld

U kan dus een korting instellen op volgende wijze:

...