.

De Cleaning Tool kan worden gebruikt om de database op te schonen. Het is aan te raden om eens per jaar onderstaande stappen te volgen om uw database schoon te houden en hiermee te versnellen

Stap 1: Start met het eerste tabblad ‘Historische data verwijderen'

Stap 2: Ga naar het tweede tabblad ‘Artikelen en bestellingen’

Stap 3: Klik op de button ‘Artikelen’ en kies een datum, een of meerdere rubrieken of leverancier en klik op weergegeven. Kies ervoor om een bepaalde selectie of alle artikelen te verwijderen.

Indien bekend is dat een uitgever of leverancier met verschillende schrijfwijzen is ingevoerd, kunnen deze worden overgezet naar de enige juiste/gewenste schrijfwijze.
Een controle kan worden gedaan via de NAW verkenner. Het is helaas nog niet mogelijk om de lijsten te exporteren.

De tool is via het menu van MediaLog/Extra/Cleaning te benaderen

 
Via het beginscherm kan er voor verschillende opties worden gekozen:

Terug naar boven

Historische data

De tool wordt geopend op het eerste tabblad 'Hist. data verwijderen'

Bij iedere optie wordt automatisch een datum weergegeven; het alleen mogelijk om data ouder dan deze datum te verwijderen.

Het verwijderen van de data wordt niet direct uitgevoerd, maar moet worden ingepland

De taak en wanneer deze is gepland is terug te vinden op het tabblad 'Planning'

Terug naar boven

Artikelen en bestellingen

De optie 'Leveranciers bestellingen te ontvangen' wordt gebruikt om oude openstaande bestellingen bij leveranciers te verwijderen. Het is alleen mogelijk om openstaande orders ouder dan 6 maanden te verwijderen.

De optie 'Klantenbestellingen' wordt gebruikt om oude klantenbestellingen te verwijderen. Het is alleen mogelijk om data ouder dan 1 kalenderjaar te verwijderen

De optie 'Artikelen' wordt gebruikt om oude artikelen te verwijderen.
Het is alleen mogelijk om artikelen ouder dan 1 kalenderjaar te verwijderen

De volgorde van de kolommen kan met behulp van slepen naar de wens worden aangepast.
Door op de titel van de kolom te klikken kan er op of aflopend worden gesorteerd.

Terug naar boven

Uitgevers

Op dit tabblad is het mogelijk om de namen van de uitgevers in de database op te schonen.
Zo kan bv Uitgeverij De Bezige Bij op verschillende manieren zijn ingevoerd en is de wens om alle artikelen in één keer onder de juiste benaming van de uitgever te plaatsen

Het is mogelijk om meerdere acties tegelijk uit te voeren. Vul in dat geval opnieuw een te vervangen en de gewenste uitgeversnaam in en klik op <Aan de analyse toevoegen>

Terug naar boven

Leveranciers

Op dit tabblad is het mogelijk om de namen van de leveranciers in de database op te schonen.
De werkwijze is identiek aan die van de uitgevers

Terug naar boven

Planning

Op dit tabblad zijn alle geplande en uitgevoerde taken terug te vinden. (zowel de door de klant zelf, als de automatisch aangemaakte taken)

Het is via dit tabblad altijd nog mogelijk om geplande taken te annuleren. Dit kan door op de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor 'Verwijderen'

Ter informatie:
Er is voor een planningstool gekozen, omdat deze werkwijze (na openingstijd van de winkels) voorkomt dat er tijdens de uitvoering(en) van de taken mogelijke vertragingen in MediaLog op zouden treden.

Terug naar boven