Een verkooplijn wijzigen

Terug naar boven

Nadat het artikel is gescand, kunnen de volgende gegevens nog worden gewijzigd:
- Hoeveelheid (‘default’ is altijd 1)
- Prijs
- Regel verwijderen

Hoeveelheid wijzigen

  • Selecteer de regel in het overzichtsscherm en plaats de cursor (‘|’) vooraan in het veld ‘Referentie’

  • Typ hier het aangepaste aantal gevolgd door <*> en bevestig met <Enter>

Het aangepaste aantal verschijnt in het overzichtsscherm van de kassa.

Terug naar boven

Prijs wijzigen

  • Selecteer de regel in het overzichtsscherm en plaats de cursor (‘|’) vooraan in het veld ‘Referentie’

  • Typ hier de aangepaste prijs gevolgd door het ‘$-teken’ in en bevestig met <Enter>

De aangepaste prijs verschijnt in het overzichtsscherm van de kassa.

Terug naar boven

Regel verwijderen

  •  Selecteer de regel en druk op de <Delete> toets op het toetsenbord of klik op de button <X> op het scherm

Terug naar boven