MediaExport

.


MediaExport is een tool om de facturen (inclusief rekeningklanten) en kassaverkopen te exporteren. Deze kunnen daarna worden ingeladen in een boekhoudprogramma.
De databestanden kunnen opgeslagen worden op de lokale c-schijf (onder c:\tite-live\export).

Wilt u graag gebruik maken van de tool, neem dan contact op met onze salesafdeling. 

In deze handleiding vindt u de velden van de standaard templates.
Indien u meer velden toe wilt voegen (denk bijvoorbeeld aan uw eigen kassaknoppen), laat het ons dan weten.

MediaExport gebruiken

 • Ga via het menu naar 'Extra' → 'Externe programma's'

 • Klik op MediaReport en voer het wachtwoord in

  image-20240312-100203.png

 

 • Klik op <Open QSF> 

  image-20240312-100354.png

 

In de map staan alle bestanden die geëxporteerd kunnen worden

 • Selecteer een bestand en klik op <Ok> om het bestand te openen. Op het scherm verschijnen de gegevens die geëxporteerd worden.
  Zorg dat het vinkje bij ‘Local Save’ aanstaat en dan zal na klik op knop ‘Uitvoeren’ de export gebeuren op je lokale c-schijf.
  Onder c:\tite-live\export.


Het is mogelijk om de selectie te wijzigen door aan de linkerkant een bepaalde groep van facturen te selecteren.
Het laatste geëxporteerde nummer kan bewaard worden door <Waarden ongewijzigd laten> aan te vinken

Het resultaat van de export is dus terug te vinden in de lokale map ‘c:\tite-live\export’.

Terug naar boven

Veldbeschrijving Kassaverkopen

Omdat kassa’s bij onze klanten verschillen (denk aan de verschillende transacties/kassaknoppen) is er geen standaard export van de kassaverkopen.
Wel vind u hieronder een uitgebreid voorbeeld van zo’n export.

Veld

Datatype

Beschrijving

Veld

Datatype

Beschrijving

Kassa 

N

Kassanummer

Datum

D dd/mm/yyyy

Datum afsluiting kassa

Aantal tickets

N

Aantal kassatickets

Aantal volumes

N

Aantal artikelen verkocht

Omzet 0% btw

N 0,00

Omzet verkopen met 0% BTW

Omzet 21% 

N 0,00

Omzet verkopen met 9% BTW

Bedrag btw 21% 

N 0,00

BTW bedrag 21%

Omzet 9% btw  

N 0,00

Omzet verkopen met 9% BTW

Bedrag btw 9% 

N 0,00

BTW bedrag 9%

Omzet totaal ex btw

N 0,00

Totaal omzet verkopen exclusief BTW

Bedrag btw totaal

N 0,00

Totaal BTW bedrag

Omzet totaal incl btw

N 0,00

Totaal omzet verkopen inclusief BTW

Fin transacties ex BTW totaal

N 0,00

Bedrag financiële transacties 

Afroom  

N 0,00

Bedrag afroming

Boekenbon in 

N 0,00

Totaalbedrag ontvangen boekenbonnen

Beginsaldo 

N 0,00

Beginsaldo kassa

Tegoedbon in 

N 0,00

Totaalbedrag ontvangen tegoedbonnen

VVV-bon in 

N 0,00

Totaalbedrag ontvangen VVV-bonnen

Waardebon in  

N 0,00

Totaalbedrag ontvangen waardebonnen

Betaalwijze Totaal

N 0,00

Totaal bedrag ontvangen

Contant 

N 0,00

Totaal bedrag contante betalingen

Ecard 

N 0,00

Totaal bedrag betalingen met E-card

Pin 

N 0,00

Totaal bedrag pinbetalingen

Creditcard

N 0,00

Totaal bedrag betalingen met creditcard

Tegoedbon in

N 0,00

Totaal bedrag betalingen met tegoedbonnen

VVV in

N 0,00

Totaal bedrag betalingen met VVV bonnen

Terug naar boven

Veldbeschrijving klant

Om de export van de facturen te kunnen koppelen aan de klanten, moeten deze ook bekend zijn in uw boekhoudpakket. Exporteer daarom ook altijd uw klanten.

Veld

Datatype

Beschrijving

Veld

Datatype

Beschrijving

KLANT_NUM

N

Klantnummer

LEVERING_ORGANISATIE_NAAM

A 100

Klant: organisatienaam

LEVERING_AANSPREEKTITEL

A 5

Klant: aanspreektitel

LEVERING_KLANT_VOORNAAM

A 20

Klant: voornaam

LEVERING_KLANT_NAAM

A 20

Klant: achternaam

LEVERING_ADR

 A 128

Klant: adres

LEVERING_POSTCODE

A 15

Klant: postcode

LEVERING_PLAATS

A 25

Klant: plaats

LEVERING_LAND

A 20

Klant: land

LEVERING_KLANT-EMAIL

A 40

Klant: e-mailadres

LEVERING_FAX

A 15

Klant: fax

LEVERING_KLANT_FCT

A 25

Klant: functie

LEVERING_KLANT_INFO

A 240

Klant: info

REKENING_NUM

A 15

Rekening: klantnummer (informatie facturatie)

FACTURATIE_ORGANISATIE_NAAM

A 100

Rekening: naam organisatie

FACTURATIE_AANSPREEKTITEL

A 5

Rekening: aanspreektitel

FACTURATIE_VERANTWOORDELIJK

A 20

Rekening: voornaam

FACTURATIE_VERANTWOORDELIJKE_N

A 20

Rekening: achternaam

FACTURATIE_ADR

A 128

Rekening: adres

FACTURATIE_POSTCODE

A 15

Rekening: postcode

FACTURATIE_PLAATS

A 25

Rekening: plaats

FACTURATIE_LAND

A 20

Rekening: land

FACTURATIE_BTW

A 1

BTW - uitsplitsing op factuur

FACTURATIE_BTW_NUMMER

A 30

Europees BTW nummer

FACTURATIE_TELEFOON

A 15

Rekening: telefoon

ECHAEANCE

N

Betaaltermijn


Let op: Indien een klantlijn niet volledig is, komt dit omdat er geen rekening is gekoppeld met deze klant.

Terug naar boven

 

Veldbeschrijving factuur

Veld

Datatype

Beschrijving

Veld

Datatype

Beschrijving

POSTE_NUM

N

Postnummer van ML (intern nr)

DOCUMENT_NUM

N

Nummer van de factuur

FAKTUUR_NUM

N

Uniek intern nummer

KLANT_KORTING

N 0,00

Korting voor de klant

KLANT_NUM

A

Klantnummer

KLANT_EXTRAKORTING

N 0,00

Extra korting voor de klant

PRIJS_INCL_BTW

N 0,00

Artikelprijs incl. BTW

BTWWAARD

N 0,00

BTW bedrag van het artikel

AANTAL_GELEVERD

N

Aantal artikelen geleverd voor deze bestelling

AANBETALING

N

Voorschot

AANTAL_BESTELD

N

Aantal artikelen besteld voor deze bestelling

REKENING_NUM

A 15

Rekeningnummer van de klant

INTERNE_REFERENTIE

A 13

EAN (intern)

LEVERANCIERE_REFERENTIE

A 13

EAN (leverancier)

FACTUUR_TITLE

A 80

Artikel: titel

FACTUUR_AUTEUR

A 80

Artikel: auteur

BESCHIKBAARHEIDSCODE

A 5

Beschikbaarheidscode (interne code)

BESCHIKBAARHEID

A 60

Beschikbaarheid label

UITGEVER_NAAM

A 20

Naam uitgever

LEVERANCIER_NAAM

A 20

Naam leverancier

INFO_FACTUUR

A 240

Informatie

RUBRIEK_CODE

N

Artikel: rubriek

RUBRIEK_NAAM

A 20

Naam rubriek

CODE_COMPTABLE

A 15

Grootboekrekening*

KLANTBEST_DATUM

D dd/mm/yyyy

Datum klantbestelling

KLANTBEST_NUM

N

Nummer klantbestelling

LEVERING_DATUM 

D dd/mm/yyyy

Leveringsdatum

LEVERING_NUM 

N

Leveringsnummer

FACTURATIE_DATUM

D dd/mm/yyyy

Factuurdatum

AANKOOPPRIJS

N 0,00

Prijs excl. BTW

BTW_CODE

N

0 = nul; 1 = BTW laag; 2 = BTW hoog

LIJST_NUM

N

Nummer lijst

LIJN_REF

A 40

Lijnreferentie

LIJN_TYPE

A 2

CC = Klantbestelling; FP = Portokosten

KLANT_REF

A 40

Referentie klantbestelling

PRODUCTBTWWAARDE

N 0,00

BTW waarde van het artikel

CREDITNOTA_OP_FACTUUR

A 1

1 = factuur gecrediteerd

TOTALHTVA

N 0,00

Bedrag excl. BTW

TOTAL

N 0,00

Bedrag incl. BTW

TOTALMOINSREMISE

N 0,00

Bedrag netto incl. BTW

BETALINGSCONDITIE

A

Betaaltermijn

 

Grootboekrekening*: Deze moet eerst worden ingevoerd worden in MediaLog

 • Ga naar 'Artikel' → 'NAW verkenner'  • Ga naar 'Winkelindeling' en klik op 'Rubrieken'

 

 • Dubbelklik op de rubriek, voer de code (grootboekrekening boekhoudpakket) in het veld rekeningnummer en klik op <OK>

Terug naar boven