Hoe kan ik facturatie 2 testen?

 Problem

Hoe kan ik in facturatie 2 een factuur testen zonder echt een factuur aan te maken

(want die kan ik dan enkel schrappen door er een credit nota van te maken)

 Solution

 

Creëer de factuur, maar klik in het schermpje waar je de factuur kan printen niet op voltooien (= echt een factuur maken) te klikken, maar op “voorbeeld”.

Bekijk nu rustig het voorbeeld van hoe de factuur er zou uitzien mocht je ze echt aanmaken

  1. in een eerste fase is het belangrijk dat je laat weten wat er op de info ontbreekt (meld dit via de service desk)

  2. je mag ook al zaken aangeven die niet goed zijn aan de lay-out, maar die zullen pas in een tweede fase worden bekeken

    De reden is dat de velden op een default-lay-out staan. Als je van die default lay-out een andere lay-out afsplitst (bv landscape in plaats van rechtop) en er wordt nadien nog een ontbrekend veld toegevoegd, dan zal dat veld wel op de default-lay-out staan, maar niet op de nieuw afgesplitste lay-outs. 

    Daarom zal er eerst gekeken worden om alle info die nodig is op de default lay-out  bij te plaatsen. Merken we dat er geen ontbrekende velden, info meer wordt gemeld gedurende een periode, dan kan er gekeken worden om van die default-lay-out andere af te splitsen om het uitzicht beter te maken.


  3. klik op annuleren, zodat je de factuur niet echt aanmaakt

 

 

 

handleiding facturatie 2 tool:
Facturatie 2.0 - Online Wiki - Confluence (atlassian.net)