Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
.
Table of Contents
maxLevel5

Volgens de ingestelde prioriteiten in de Webshop worden orders doorgestuurd naar een leverancier of worden ze via MediaLog verwerkt en besteld. Lees hier meer over de verschillende prioriteiten die kunnen worden ingesteld.

...

Warning

Let op: Om gebruik te kunnen maken van deze optie moet er een fulfilment contract zijn met het CB. Dit geldt ook voor de optie thuislevering binnen MediaLog. Voor de configuratie worden door ons eenmalige kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sales@titelive.be

Terug naar boven

Levering via CB

Selecteer de regel en ga via het menu naar 'Actie' en kies voor 'Bestelling laten leveren door CB'

...

Er kan ook tijdens het aanmaken van de bestelling alsnog gekozen worden voor 'Thuislevering'

...

Terug naar boven

Deellevering toestaan

Wanneer niet alle boeken kunnen worden uitgeleverd en de order dus in meerdere keren mag worden verzonden, spreekt men over een deellevering.

...

  • Als alle artikelen door het CB geleverd mogen worden: Klik op 'Bestelling laten leveren door CB'

  • Als voorradige titels door de boekhandel worden geleverd en de overige door het CB: Klik op <Verwerk bestelling> en verwerk de bestelling als hieronder. 

Terug naar boven

Als klantenbestelling in MediaLog verwerken

...

Indien het boek door het CB wordt geleverd, vink dan de optie 'De bestelling thuis leveren aan' en klik op de button om naar het volgende artikel te gaan:

...

Terug naar boven

Openstaande bestellingen

Op dit scherm worden alle openstaande bestellingen weergegeven en kunnen deze verder worden verwerkt.

...

Kies voor <Ja> om de order of orderregel definitief te verwijderen.

Terug naar boven

Foute bestellingen

Op dit scherm worden de foutieve bestellingen weergegeven

Terug naar boven

Historiek bestellingen

Op dit scherm zijn de afgehandelde bestellingen terug te vinden

...

  • Stel een datumrange in om alle orders binnen een bepaalde periode te raadplegen

  • Voer bij Extra1 het ordernummer of pakketnummer van de Backoffice in om een specifieke order te zoeken

Terug naar boven