Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze klant is nu onherroepelijk en definitief uit uw systeem verdwenen (er zal als er geen klantbestellingen zijn
Zijn er wel klantbestellingen dan zal er encrypted in de velden staan)

Terug naar boven