Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

OPGELET: je kan geen lege selecties opslaan. Wil je een selectie verwijderen, klik dan op de rode button uiterst rechts. Wil je een selectie desactiveren, klik dan op de groene knop uiterst links.

Terug naar boven

Lees hier hoe u selecties kan toevoegen aan een pagina: https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MWNL/pages/3546251276/CMS+-+Pagina+editor#Selectie-toevoegen en https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MWNL/pages/1008337047/CMS+Module+Pagina+s#Een-pagina-met-selecties-maken

Lees hier hoe u selecties als een lijst kan toevoegen aan een pagina:https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MWNL/pages/3545235472/CMS+-+B2B+account#Selectie-in-lijstweergave

Lees hier hoe u selecties kan tonen op de homepagina van uw website, groepselecties en search engine selecties kunt maken: https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MWNL/pages/2507604025/CMS+Module+Home+Pagina