CMS/WS: Selecties

.

 

Selectie aanmaken

 • Klik op onderstaande button om een nieuwe selectie aan te maken

   

 • Voer de naam van de selectie in en klik op <Aanmaken>

Let op met speciale karakters (%, @, # … ) in de titel van de selectie. Dit kan een foutmelding geven als u de selectie wilt openen in een nieuwe pagina.

De nieuwe selectie staat in het overzicht en kan bewerkt worden

 • Klik op onderstaande button om de selectie te bewerken

 

 • Scroll naar beneden en scan de EAN van de gewenste titel of zoek aan de hand van de EAN/titel/auteur het desbetreffende artikel op

 • Klik op het artikel om deze op te nemen in de selectie

 • Vul de lijst verder aan en klik op <Opslaan>

De artikelen kunnen middels slepen of de pijlen links op de gewenste positie worden gezet.

Er kunnen maximaal 200 artikelen aan een selectie worden toegevoegd. In de carrousel op de homepage kunnen er maximaal 17 boeken getoond worden.

 • Klik op ‘Overzicht’ om de selectie te bekijken

 • Klik op <Opslaan>

 • Activeer de selectie door deze aan te vinken als actief en klik op <Clear Cache>

Terug naar boven

 

Selectie importeren

Wilt u snel een heel aantal artikelen toevoegen aan een selectie, dan kan u via een csv bestand of via een winkelmandje in Medialog

 

 

Klik op ‘Toon import opties' links bovenaan.

Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om artikelen te importeren via:

 • een csv- of txtbestand

 • een Medialog winkelmandje

 

Importeer via een csv- of txtbestand

Heeft u een lijst met EAN nummers als csv- of txtbestand, dan kan u dit gewoon in het veld slepen of klikken op het veld om het bestand te zoeken op uw computer.

U kan dit even testen met volgend csv bestand:

Importeer Medialog winkelmandje

Hebt u al een winkelmandje aangemaakt in uw gekoppelde Medialogomgeving? Dan kan u deze ook terugvinden in MediaWeb en hier snel een selectie van maken.

Selecteer het gewenste winkelmandje in het dropdownmenu en klik vervolgens op ‘Import van uit Medialog’

Het winkelmandje MOET opgeslagen zijn in Medialog. Lopende winkelmandjes zijn niet zichtbaar in MediaWeb.

Selectie wijzigen

Om een selectie te wijzigen, klik nogmaals op de edit button. In de interface die verschijnt kunt u opnieuw boeken verwijderen, toevoegen of van plaats verwijsselen.

Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.

 

Terug naar boven

 

Lees hier hoe u selecties kan toevoegen aan een pagina: https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MWNL/pages/3546251276/CMS+-+Pagina+editor#Selectie-toevoegen en https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MWNL/pages/1008337047/CMS+Module+Pagina+s#Een-pagina-met-selecties-maken

Lees hier hoe u selecties als een lijst kan toevoegen aan een pagina:https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MWNL/pages/3545235472/CMS+-+B2B+account#Selectie-in-lijstweergave

Lees hier hoe u selecties kan tonen op de homepagina van uw website, groepselecties en search engine selecties kunt maken: