Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Het verzendingstype (transmissietype) bij de leverancier is hiervoor bepalend.

in Medialog
menu: artikel > NAW verkenner

leveranciers

tabblad meer

in het veld gen_code komt uw cb aansluitnummer aangevuld met nullen ervoor
in het veld verzending moet u het juiste transmissietype plaatsen (= verzending)


Normaal heeft u reeds volgende leveranciers staan in naw verkenner:
CB:

leverancier

verzending

doel

CB

CBLINKCB00

voor het doorsturen van normale DUD bestellingen

...

CB1D

...

CBLINKDA00

voor het versturen van normale bestellingen via type CB1D (

...

leveren na 1 dag)

IF (of CB DIO)

CBLINKIF00

voor het versturen van bestellingen waarbij u recht heeft op DIO korting.

...

...

 

Kan u nu ook bestellingen versturen die zowel CB1D zijn als recht geven op DIO korting?
Ja, dat kan als volgt:

 

 

 

CB1D_DIO

CBLINKDB00

bestellingen versturen die zowel CB1D zijn als recht geven op DIO korting

 

 

 


Snelle oplossing :
Als al uw CB1D bestellingen via dio gaan dan volstaat het bij de leverancier CB1D de verzending te wijzigen.
Wijzig in de leverancier CB1D het type van ‘Verzending’ (in tabblad Meer) van CBLINKDA00 (= CB1D normale bestelling) naar CBLINKDB00 (= CB1D +DIO bestelling)
--------------------------------------------------------------
Nauwkeuriger oplossing:
Als niet al je CB1D bestellingen via DIO gaan, maak dan een extra leverancier aan en noem die CB1D_DIO. Geef deze nieuwe leverancier als verzendingstype de waarde CBLINKDB00 (= CB1D + DIO bestelling). Zet in het veld Gencode dezelfde waarde als deze die bij leverancier CB staat.

U moet dan wel alle betrokken uitgevers en artikelen aan deze nieuwe hoofdleverancier koppelen


voorbeeld van leverancier CB:

...


 

Info

Opgepast !
Deze instellingen dien je te doen in overleg met CB.
Wanneer je bvb. bestellingen wil doorsturen als DIO dan moet dit overeengekomen zijn met CB.
Zoniet is het mogelijk dat CB de DIO bestellingen vanuit Medialog behandeld als een DUD bestelling.

...

Filter by label (Content by label)
kb-how-to-article
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@273500
showSpacefalse
sortmodified
typeshowSpacepagefalse
reversetruelabels
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "TCSD"
labelskb-how-to-article
Page Properties
hiddentrue

Related issues

Jira Legacy
serverId9d47e730-3563-3833-820b-a3dd5be9d0d9
keyTCSD-2099