Kan een CB bestelling zowel CB1D als DIO zijn

Hoe bepalen dat een bestelling als DIO, DUD, CB1D of als combi DIO/CB1D behandeld wordt door CB ?

Instructies


Het verzendingstype (transmissietype) bij de leverancier is hiervoor bepalend.

in Medialog
menu: artikel > NAW verkenner

leveranciers

tabblad meer

in het veld gen_code komt uw cb aansluitnummer aangevuld met nullen ervoor
in het veld verzending moet u het juiste transmissietype plaatsen (= verzending)


Normaal heeft u reeds volgende leveranciers staan in naw verkenner:

leverancier

verzending

doel

leverancier

verzending

doel

CB

CBLINKCB00

voor het doorsturen van normale DUD bestellingen

CB1D

CBLINKDA00

voor het versturen van normale bestellingen via type CB1D (leveren na 1 dag)

IF (of CB DIO)

CBLINKIF00

voor het versturen van bestellingen waarbij u recht heeft op DIO korting.

 

Kan u nu ook bestellingen versturen die zowel CB1D zijn als recht geven op DIO korting?

 

 

 

 

 

 

CB1D_DIO

CBLINKDB00

bestellingen versturen die zowel CB1D zijn als recht geven op DIO korting

 

 

 


Snelle oplossing :
Als al uw CB1D bestellingen via dio gaan dan volstaat het bij de leverancier CB1D de verzending te wijzigen.
Wijzig in de leverancier CB1D het type van ‘Verzending’ (in tabblad Meer) van CBLINKDA00 (= CB1D normale bestelling) naar CBLINKDB00 (= CB1D +DIO bestelling)
--------------------------------------------------------------
Nauwkeuriger oplossing:
Als niet al je CB1D bestellingen via DIO gaan, maak dan een extra leverancier aan en noem die CB1D_DIO. Geef deze nieuwe leverancier als verzendingstype de waarde CBLINKDB00 (= CB1D + DIO bestelling). Zet in het veld Gencode dezelfde waarde als deze die bij leverancier CB staat.

U moet dan wel alle betrokken uitgevers en artikelen aan deze nieuwe hoofdleverancier koppelen


voorbeeld van leverancier CB:

  

Opgepast !
Deze instellingen dien je te doen in overleg met CB.
Wanneer je bvb. bestellingen wil doorsturen als DIO dan moet dit overeengekomen zijn met CB.
Zoniet is het mogelijk dat CB de DIO bestellingen vanuit Medialog behandeld als een DUD bestelling.

Filter by label

There are no items with the selected labels at this time.