Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Hoe bepalen dat een bestelling als DIO, DUD, CB1D of als combi DIO/CB1D behandeld wordt door CB ?

Instructies

Het verzendingstype (transmissietype) bij de leverancier is hiervoor bepalend.
Normaal heeft u reeds volgende leveranciers staan in naw verkenner:
CB: voor het doorsturen van normale DUD bestellingen (Verzending: CBLINKCB00)
CB1D: voor het versturen van normale bestellingen via type CB1D (Verzending: CBLINKDA00)
IF (of CB DIO) voor het versturen van bestellingen waarbij u recht heeft op DIO korting. (Verzendings: CBLINKIF00)

Kan u nu ook bestellingen versturen die zowel CB1D zijn als recht geven op DIO korting?
Ja, dat kan als volgt:
Snelle oplossing :
Als al uw CB1D bestellingen via dio gaan dan volstaat het bij de leverancier CB1D de verzending te wijzigen.
Wijzig in de leverancier CB1D het type van ‘Verzending’ (in tabblad Meer) van CBLINKDA00 (= CB1D normale bestelling) naar CBLINKDB00 (= CB1D +DIO bestelling)
--------------------------------------------------------------
Nauwkeuriger oplossing:
Als niet al je CB1D bestellingen via DIO gaan, maak dan een extra leverancier aan en noem die CB1D_DIO. Geef deze nieuwe leverancier als verzendingstype de waarde CBLINKDB00 (= CB1D + DIO bestelling). Zet in het veld Gencode dezelfde waarde als deze die bij leverancier CB staat.

U moet dan wel alle betrokken uitgevers en artikelen aan deze nieuwe hoofdleverancier koppelen

 

Opgepast !
Deze instellingen dien je te doen in overleg met CB.
Wanneer je bvb. bestellingen wil doorsturen als DIO dan moet dit overeengekomen zijn met CB.
Zoniet is het mogelijk dat CB de DIO bestellingen vanuit Medialog behandeld als een DUD bestelling.

There is no content with the specified labels

  • No labels