Klantenbestellingen

.

Een klantbestelling aanmaken

Klantenbestellingen kunnen op verschillende plekken worden aangemaakt

 1. Via de Webmodule

 2. Via MediaBaseSearch

 3. Vanuit Artikel zoeken

 4. Vanuit Klantbestellingen

1) Webmodule

Klik hier om naar de handleiding te gaan

2) MediaBaseSearch

acties ; klantenbestelling en mandje

3) Artikel zoeken

 • Ga via het menu of klik op de buttons <Artikel zoeken>

 • Selecteer het gewenste artikel en klik daarna op <Klantenbestelling>

4) Klantenbestelling

 • Ga via het menu of klik op de buttons <Klantbestellingen>

 • Voer de achternaam van de klant in en druk op <Enter>

 • Selecteer de desbetreffende klant en klik op <Ok>

Nu de gegevens van de klant zijn opgehaald kan het artikel worden opgezocht

 • Voer de EAN of titel in en druk op <enter>

Indien het artikel nog niet bekend is in de database van MediaLog zelf verschijnt er een pop-up om het artikel aan te maken

Klik hier naar de handleiding 'Artikelen aanmaken' te gaan

 • Afhaalbestelling
  De bestelling staat default op 'Afhaalbestelling'. Wordt het boek naar de klant verstuurd, kies dan voor 'Thuislevering'
  Indien er fulfilment met een 3e partij als bij voorbeeld CB is geconfigureerd, dan wordt de bestelling automatisch naar hen doorgestuurd
  Klik hier voor meer informatie over fulfilmentbestellingen

 

 • Achteraf betalen
  Wanneer er voor 'Thuislevering' of 'Fulfilment' wordt gekozen, is er de optie om de klant per factuur te laten betalen.

 

 • Voorschot
  Voer het bedrag in dat de klant vooraf heeft betaald, bij voorbeeld omdat hij/zij een artikel wil ruilen
  Voor afhaal en fulfilmentbestellingen wordt het voorschot automatisch ingevuld na de keuze 'Uit voorraad' of 'Bestellen'

 

 • Korting 

 • Huidige prijs of bepalen bij ontvangst
  In de instellingen van MediaLog kan worden ingesteld welke prijs te hanteren voor klantbestellingen. Deze instelling wordt altijd als default in het scherm van de klantenbestelling weergegeven.
  Tijdens de bestelling kan dit alsnog worden gewijzigd


 

 • Uit voorraad
  Voer het aantal in dat rechtstreeks uit de voorraad wordt gereserveerd • Optie op bestelling
  Voer het aantal in dat gereserveerd moet worden uit nog te ontvangen voorraad

 

 • Te bestellen
  Voer het aantal in dat kan worden besteld bij de leverancier

 • Directe bestelling
  Voer het aantal in bij een bestelling die wel geregistreerd moet worden, maar bij voorbeeld al telefonisch is besteld.
  Er wordt automatisch een bestelbon aangemaakt • Lijnreferentie
  Voer hier een interne opmerking als inpakken met wel/geen naam, niet bellen of wordt na een bep datum opgehaald.
  De lijnreferentie is ook zichtbaar bij 'Ontvangst goederen'

 • Plaats
  Indien er in de NAW een klantenkast is ingericht, kan hier de plaats gekozen worden

 • Referentie (Tabblad Referentie)
  Is het een rekeningklant en moet er een referentie op de factuur worden meegegeven, dan kan deze hier worden ingevoerd
  Via selecteren kan er gekozen worden uit eerdere referenties


  Vink de optie 'Deze referentie bewaren ...' uit als deze niet meegenomen moet worden voor andere artikelen binnen dezelfde bestelling

 • Betaalde bestelling (Tabblad referentie)
  Vink deze optie aan als de klant in de winkel betaald, maar er wel een factuur moet worden verstuurd

 

 • Niet leveren (Tabblad informatie)
  Voer de data van en tot in. Deze boodschap is ook zichtbaar bij de ontvangst van de bestelling

 

 • Klantberichten 
  Ga naar het tabblad Klantberichten om snel te controleren of voor deze klant is ingesteld dat hij/zij klantenberichten ontvangt

 

Klik tot slot op <OK> om de bestelling te bevestigen of op <Klantsticker>

<Naar hoofdstukken>

Terug naar boven

De klant aanmaken, raadplegen en wijzigen

<Naar hoofdstukken>

Een orderbevestiging printen

<Naar hoofdstukken>

Een klantbestelling schrappen

<Naar hoofdstukken>

De bestelbon opzoeken

<Naar hoofdstukken>

Artikel in depot zetten

<Naar hoofdstukken>

Terug naar boven