Tlprm

Tlprm is een programma waarmee u de prijzen van uw boeken kunt bijwerken met prijzen uit de gegevens van de catalogi die u kiest (dezelfde informatie als MBS).

Om het programma te starten, klikt u in MediaLog op Extra → Externe programma’s → Tlprm

We raden u af om prijswijziging door te voeren bij multi BTW artikelen omdat de data die we binnenkrijgen van leveranciers voor deze artikelen niet altijd correct zijn.

Voor multifilialen moet TLPRM in elk filiaal gedraaid worden. Prijswijzigingen in CM zullen dus via TLPRM ‘niet’ doorgezet worden naar de andere filialen.

 

Nieuwe selectie

Om een ​​nieuwe selectie te maken (of een oude te openen) klik op het eerste icoon


Dit scherm opent:

Klik op “Een nieuwe selectie maken” om logischerwijs een nieuwe selectie maken.

U kunt besluiten om de prijzen van de artikelen van een schap, een uitgeverij of een leverancier te actualiseren. U kunt ook het minimale en maximale prijsverschil dat u wilt controleren (goedkoper of duurder) instellen.

De prijsmargevakken werken als volgt :

  • Referentieprijs hoger dan: bepaalt hoeveel de prijs van referentie hoger mag zijn. We beperken ons tot de artikelen waarvan de referentieprijs tussen x en y euro hoger is dan de huidige prijs in Medialog. Zetten we de marges op 0.05 tot 5, dan zullen we enkel de artikelen terugvinden waarvan de prijs in de referentiedatabase 0.05 tot 5 euro hoger is dan de huidige prijs van het artikel in Medialog.

  • Referentieprijs lager dan: bepaalt hoeveel de prijs van referentie lager mag zijn. We beperken ons tot de artikelen waarvan de referentieprijs tussen x en y euro lager is dan de huidige prijs in Medialog. Zetten we de marges op 0.05 tot 5, dan zullen we enkel de artikelen terugvinden waarvan de prijs in de referentiedatabase 0.05 tot 5 euro lager is dan de huidige prijs van het artikel in Medialog.

Er zijn enkele andere opties, zoals alleen boeken met voorraad controleren, alleen de titel in het Nederlands of rekening houden met de coëfficiënt. In het volgende scherm moet u selecteren welke catalogi u wilt controleren.

U moet minstens 1 catalogus selecteren om een actualisering van de prijzen te kunnen doorvoeren. In het linker vak staan alle beschikbare catalogussen. U kiest een catalogus door hem aan te klikken en op de knop ‘toevoegen’ te klikken (of dubbelklik op de gewenste catalogus in de linker kolom). De geselecteerde catalogus verplaatst nu naar het rechtervak. Opgepast, indien u meerdere catalogussen kiest dan is de volgorde waarin u ze plaatst van belang.

In bovenstaand voorbeeld zal er eerst gezocht worden in de catalogus CB Onix om de nieuwe prijs te vinden. Treft men het artikel niet in deze catalogus aan, dan pas zal er gezocht worden in de catalogus VAN DITMAR naar dit artikel.

Opgepast, in de uiteindelijke selectie zal het artikel enkel te voorschijn komen indien het gevonden werd in 1 van de geselecteerde catalogussen en indien de daar gevonden prijs valt binnen de in het vorige scherm opgegeven marges Als de selecties ingesteld zijn, dan moet je op de knop ‘Validatie’ klikken. De verwerking kan enkele minuten duren. De toepassing zal alle betreffende artikelen in medialog opzoeken en voor elk van hen nazien of de prijsinformatie in de gekozen catalogussen aanwezig is en aan de opgegeven voorwaarden/marges voldoet. Alle artikelen die in aanmerking komen voor een prijswijziging (volgens de gekozen criteria) worden in een tabel geplaatst. Dit laat toe om de lijst gedeeltelijk te verwerken en om later naar de lijst terug te keren indien nodig.

Afhankelijk van het aantal items dat moet worden gecontroleerd, kan het proces behoorlijk wat tijd in beslag nemen (maar het is 5 keer sneller dan voorheen!).

Dan heb je de lijst van de boeken met de prijzen (aankoopprijs en verkoopprijs) uit je database en de catalogus met het verschil daartussen. Als er meer dan één catalogus is geselecteerd, kunt u hetzelfde boek meerdere keren laten verschijnen. Als er meer dan een regel voor een boek is aangevinkt, is de laatste de nieuwe prijs. Onderaan het scherm ziet men de gekozen filter en de tijd die nodig was voor de filter om de artikelgegevens uit referentie op te zoeken.

Per artikel zijn er heel wat gegevens die je kan aflezen: de ean, de titel, de leverancier, de artikel groep, de voorraad, het verschil in de verkoopprijs en het verschil in de aankoopprijs, de catalogus waaruit de informatie komt, de verkoopprijs in de winkel, de verkoopprijs volgens referentiedatabase, de aankoopprijs in de winkel en de aankoopprijs volgens de referentiedatabase.

Belangrijk:
De prijzen gaan gewijzigd worden volgens de referentieprijs opgegeven door de leverancier in hun catalogus. Niet elke leverancier houdt zijn catalogus even nauwkeurig bij:
Controleer dus eerst voor een drie tal artikelen of de prijs die de leverancier aangeeft klopt. Voor CB kan je dat bv doen in CB online. Als die controle lukt (de prijs voor de drie artikelen komt overeen met bv de prijs in CB online, dan kan je de prijswijziging gaan uitvoeren.

Helemaal vooraan de lijn vind je het selectievakje om aan te geven of je het desbetreffende artikel wilt verwerken of niet. Om een lijn te selecteren of te deselecteren volstaat het op de lijn te klikken.

Wanneer u op dit pictogram klikt, past u de nieuwe prijzen toe op alle aangevinkte regels.

Let op: het is niet mogelijk om deze actie af te breken of ongedaan te maken. Controleer dus eerst of de lijst volledig is voor je deze actie uitvoert!

Afhankelijk van de grootte van de selectie kan het behoorlijk wat tijd kosten om alle prijzen bij te werken. Het systeem vraagt je ook of je voor elk artikel een nieuwe sticker wilt afprinten.

Terug naar boven

Bestaande selectie openen

Klik in het selectie-keuzescherm Dit opent een scherm met de eerder aangemaakte selecties, de meest recente bovenaan. In het grid zie je de creatiedatum, het aantal lijnen dat nog niet werd behandeld en een weergave van de gebruikte filter. Deze laatste wordt ook onderaan weergegeven.

Door op validatie te klikken komt u in het hoofdscherm met de nog openstaande artikelen. U kan van hieruit verder gaan met uw prijsaanpassingen

Selecties wissen

Als u een selectie niet verder nodig heeft kan u deze wissen. Dit zal wijzigingen die reeds zijn doorgevoerd via deze selectie niet terugzetten. Eerdere wijzigingen blijven dus behouden.

Selecteer de selectie die u wenst te wissen en klik op schrappen.

Alterneren tussen reeds behandelde artikelen en nog openstaande artikelen

Via deze knop kan u alterneren tussen de nog te behandelen en de reeds behandelde artikelen in een selectie.

 

Let op de tekst links in de grijze balk onderaan.

Switchen kan nuttig zijn om alsnog stickers uit te printen van artikelen die reeds behandeld zijn, maar waarvan de sticker niet werd afgeprint.
Klik met de rechtermuisknop op een lijn van een reeds behandeld artikel om het menu ‘herafdrukken’ of ‘alles herafdrukken’ te openen.

Terug naar boven