Beursimport

.

Met ‘Beursimport’ is het mogelijk om de beursorders van Libris als directe orders in MediaLog in te lezen.

Neem voordat u hier gebruik van wil maken contact op met Libris. Nadat zij de orders op de ftp server hebben gezet, kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Zij zullen er dan voor zorgen dat de instellingen in MediaLog worden aangepast.

Na uw bezoek op de beurs worden beursorders centraal verzameld en doorgestuurd naar de desbetreffende leveranciers. Libris maakt vervolgens een bestand per lid/inkoper aan en zet deze ter beschikking op zijn server. U wordt via hun ledenpost op de hoogte gebracht wanneer het bestand klaar staat.

 

De beursimport module bestaat uit drie stappen :

 • Ophalen van het beursimport bestand

 • Controle op de gegevens

 • Integratie in Medialog

Let op dat u voordat u voor de eerste keer naar de beurs controleert of er geen oude bestanden meer klaar staan.
U kunt deze met behulp van de knop <alle bestanden schrappen> verwijderen.


Terug naar boven

Beursimport starten

 • Ga via het menu naar ‘Extra’ → ‘Externe programma’s’ en kies voor ‘Beursimport’

Terug naar boven

Ophalen van de gegevens

 • Klik op de startknop om de bestellingen op te halen

Terug naar boven

Controle van de gegevens

Voordat de gegevens kunnen worden ingelezen, moet er eerst gecontroleerd worden of de uitgever, leverancier, boeksoort (productgroep) en rubriek al in MediaLog bestaan.
Het kan ook zijn dat bijv. de naam van een uitgever al wel bestaat, maar net anders is geschreven. Bijvoorbeeld: ‘Standaard Uitgeverij’ en in Medialog staat deze als ‘Standaard U.’

Ook vind er een controle plaats op titels die de afgelopen 15 dagen al in bestelling zijn gezet en ontvangen.

 • Klik op <Start> om de controles uit te voeren

Nadat de controle heeft plaatsgevonden wordt per lijn aangegeven hoeveel velden er aangepast moeten worden.

 • Klik op de regel (in dit voorbeeld ‘Boeksoort onbekend’) en op <Openen>

 • Selecteer de regel en klik op <Boeksoort> om de onbekende boeksoort te koppelen aan een bestaande.

 • Selecteer de productgroep en klik op <OK>

 • Klik op <Koppelen> om definitief te bevestigen

 • Klik op <NAW Verkenner> om een nieuwe (in dit geval) productgroep aan te maken

 • Klik op <Afsluiten> en <Ja> om de wijzigingen op te slaan en het scherm te verlaten.

De artikelen die al in bestelling staan of zijn ontvangen, kunnen worden bekeken en - indien gewenst - worden verwijderd.

 • Selecteer de regel en klik op <Openen>

 • Controleer de artikelen en vink die artikelen die u toch wilt bestellen aan.

 • Dubbelklik op de regel om de artikelkaart te openen en de voorraad en bestelhistorie bekijken

De artikelen die niet zijn aangevinkt staan worden uit de lijst verwijderd nadat het scherm is afgesloten.

 • Klik op <Afsluiten> om het scherm te verlaten

Terug naar boven

Import

De module is nu gereed om de orders in MediaLog te importeren.

 • Klik in het beginscherm op <Importeren in Medialog>

 • Klik op de knop <Importeren>

De module kan nu worden afgesloten

Op de artikelkaart is nu zichtbaar dat het artikel in bestelling staat

 

Terug naar boven