Herstickeren (Multifiliaal)

In MediaLog beschikken we over alle prijswijzigingen en het tijdstip waarop deze werden doorgevoerd. 
Indien de datum van de prijswijziging recenter is dan deze van de laatste goederen ontvangst, wordt het artikel in de lijst van de te herstickeren artikelen opgenomen.
Worden er meerdere prijswijzigingen doorgevoerd voor eenzelfde artikel dan wordt de meest recente wijziging in de lijst opgenomen.
Zijn er al stickers afgeprint voor een artikel dat een prijswijziging heeft gehad, dan wordt dit opgeslagen in de database.

U kan de Herstickertool openen via ‘Externe programma’s' > ‘Herstickeren’

Klik op ‘Nieuwe selectie’ om artikelen die herstickert kunnen worden op te zoeken.

Vervolgens kan je enkele parameters invullen om de lijst van artikelen te beperken door:

  • Het opgeven van een bepaalde periode waarin de prijswijzigingen zijn doorgevoerd

  • Enkel nog niet gestickerde artikelen weer te geven

  • Een minimum prijsverschil mee te geven (enkel prijsverschillen die groter of gelijk aan de ingegeven waarde zullen meegenomen worden in de lijst)

In de lijst kan de gebruiker aanduiden van welke artikelen hij stickers wenst uit te printen en de hoeveelheid. 

Enkel artikelen die in voorraad zijn worden in de lijst opgenomen. Het vooropgestelde aantal te herstickeren artikelen is gelijk aan het aantal artikelen in voorraad.
Het aantal artikelen in voorraad kan natuurlijk afwijken van het reële aantal artikelen in voorraad daar de kassa verkopen niet onmiddellijk worden teruggekoppeld naar MediaLog.

Om het aantal aan te passen, dubbelklik in het veld in de kolom ‘Aantal’ van het artikel waarvoor u het aantal wilt aanpassen.

Wenst u een artikel te herstickeren, vink dan de bijhorende lijn aan in de kolom ‘Verwerken’ en klik op ‘Stickeren’ (of via ‘Actie’ > ‘Stickeren’)

Zoek je een specifieke titel dan kan je via het vergrootglas het ISBN nummer van dat artikel opzoeken.