CMS Google Analytics

.

Via onderstaande link vind u meer informatie over Google Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=nl

Nadat er een Google Analytics account is aangemaakt, kan deze via https://console.developers.google.com/apis worden gekoppeld aan de webshop.

 • Klik op ‘New project’ in de header

Daarna moet worden ingesteld welke API’s het project mag gebruiken

 • Click op 'Active apps and services

 • Zoek ‘Google Analytics API’ en activeer deze API

 • Ga naar het tabblad ‘Credentials’ en ga vervolgens naar Create credentials → Service account

 

Track ID

Json File

https://console.developers.google.com/apis

 • Ga via bovenstaande link naar de Google API site en klik op ‘Selecteer een project’

Vervolgens moet er worden ingegeven welke API’s het project mag gebruiken.

 • Klik in de lijst met beschikbare API’s op ‘Google Analytics API’ en klik in het volgende scherm op ‘Inschakelen'

Vervolgens moet het Json bestand worden gedownload.

 • Klik op ‘Referenties’ in de zijbalk en maak een 'Service Account Key' aan

 • Geef in het volgende scherm de Key Account Naam in. (De naam is vrij in te vullen)

In het Service Account-ID staat een e-mailadres. Dit is later in het proces nodig.

 • Selecteer Json als sleuteltype en klik op aanmaken om het Json bestand te downloaden.

 • Ga naar gebruikersbeheer om machtigingen te verlenen

 • Verleen in het volgende scherm toegang tot het e-mailadres uit de Client-email-key vanuit het Json bestand. ‘Lezen en analyseren’ is afdoende

View ID

 • Ga naar ‘Settings’

 • Noteer de View-ID en stuur deze samen met de Track-ID en het Json bestand naar uw contactpersoon bij TiteLive