Printers delen / Shared printers

Onderstaande link beschrijft hoe je in Windows printers kan delen.

https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/uw-netwerkprinter-delen-c9a152b5-59f3-b6f3-c99f-f39e5bf664c3

 

Opgepast !
Het is gebleken dat er problemen kunnen ontstaan na bepaalde Windowsupdates. (vooral met Sato en Meto printers)
Het is duidelijk dat Microsoft deze problemen naderhand tracht op te lossen (met nieuwe updates )
Dus het is best mogelijk dat je op zeker ogenblik problemen zal ondervinden.
Eventueel kan je proberen deze op te lossen met de instructies op volgende link.
https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MLNL/pages/3418882060

Maar het is ook mogelijk dat, mits het nodige geduld, het probleem op zeker ogenblik uit zichzelf oplost op uw pc na nieuwe updates.

 

Het lijkt er wel op dat de Zebra-printers onder Windows 10 en Windows 11 zonder problemen kunnen gedeeld worden.
Maar we kunnen uiteraard niet garanderen dat dit blijvend is.
Hiervan zijn we volledig afhankelijk van Microsoft.