Inventariseren 2021 (Unitech Android)

.

een inventaris is de jaarlijkse controle van de stock. U vervangt de oude stock door de nieuwe gescande stock. Opgepast, artikels die u niet scant komen na de inventaris op stock 0 te staan!

 

Inventariseren is voor boekhandelaars een heuse karwei. Deze handleidingen kunnen dienen als leidraad om alles in goede banen te leiden.

https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MLNL/pages/2906947642: Hier beschrijven we alle praktische voorbereidingen die u als boekhandelaar kan treffen om de inventarisering zo vlot mogelijk te kunnen laten verlopen.

https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MLNL/pages/2906947819: In deze handleiding kan u alle te installeren programma's en instellingen vinden. Om alles vlot te laten verlopen neemt één medewerker best de rol van supervisor op zich en blijft deze persoon bij de centrale computer om alle gescande bestanden in te laden.

https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MLNL/pages/2906948285: De medewerkers die mee helpen om alle producten te scannen lezen hier hoe ze het scanapparaat kunnen gebruiken. Alle medewerkers nemen best voor het inventariseren deze handleiding eens door.

https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MLNL/pages/2906948749: Eens alle producten gescand zijn, kunnen de gescande bestanden nog verder verwerkt worden in MediaLog op een centrale computer.

Heeft u na het lezen van deze handleidingen nog vragen of stuit u op problemen tijdens het (voorbereiden van het) inventariseren bekijk dan zeker ook https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MLNL/pages/2930343937/05+FAQ+en+troubleshooting.