Sato CT408i drukt plots de stickers ondersteboven

Wanneer stickers plots ondersteboven afdrukken is er vermoedelijk een Windows update geweest.
En hierdoor is de driver van de CT408i gewijzigd van een Seagull driver naar de originele Sato driver.

Ter info : De originele Sato driver was vroeger niet bruikbaar maar door deze recente Windows update blijkt dit plots wel weer het geval te zijn.

Om de stickers weer op normale manier af te drukken volstaat het om in de Windows printerproperties de stickers 180° te draaien.

Ga naar Printer Settings/Preferences
Page Setup

Labels 180° draaien

Kies bij Rotation : 180° Portrait
De labels zullen dan in de preview op normale manier getoond worden.
Klik onderaan op [OK] om dit scherm te sluiten en de wijziging op te slaan.

U kan nu testen in Medialog of de stickers opnieuw op normale wijze afgedrukt worden.
Indien deze nog steeds ondersteboven afgedrukt worden zal u de pc even volledig moeten heropstarten.