Install SATO CT408i with original Sato drivers

Hiervoor kan u dezelfde instructies opvolgen als bij de Sato WS408DT op de volgende link